, , ,

SIFHEALTH-5.3 Máy đo nồng độ xung kết nối Bluetooth bằng đầu ngón tay

$79

Máy đo nồng độ oxy xung ngón tay Bluetooth, Thao tác đơn giản: Một lần chạm, Máy đo nồng độ oxy xung liên tục kiểu ngón tay với FDA

SIFHEALTH-5.3 Máy đo nồng độ xung kết nối Bluetooth bằng đầu ngón tay

Máy đo oxy xung Bluetooth-5.3-4

thông số kỹ thuật

   

Chứng chỉ

CE

ISO13485
Sản phẩm này không được sử dụng ở Mỹ.

Tập tin đính kèm

Tải về(KB 164)
Di chuyển về đầu trang