Chính sách bảo hành

Bảo hành của chúng tôi bao gồm các khuyết tật về vật liệu, khuyết tật về tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường.
Sản phẩm phải còn nguyên bao bì. Khách hàng cần yêu cầu Ủy quyền cho người bán hàng trả lại (RMA) nêu rõ vấn đề kỹ thuật chính xác và sự cố đã xảy ra trong điều kiện nào. Bất kỳ tài liệu hoặc phụ kiện nào được vận chuyển cùng với sản phẩm phải được bao gồm trong gói. Khách hàng trả lại gói hàng với khoản phí của mình.
Công ty sẽ sửa chữa sản phẩm miễn phí khi bộ phận kỹ thuật xác nhận lỗi xảy ra trong điều kiện sử dụng bình thường. Công ty sẽ sửa chữa bất kỳ bộ phận nào bị hỏng của sản phẩm bằng cách sử dụng các bộ phận mới hoặc thay thế. Sản phẩm có thể được đổi bằng một sản phẩm mới. Công ty vận chuyển miễn phí mặt hàng cố định hoặc hàng mới cho khách hàng.

Thời hạn Bảo hành cho Hàng hóa Vật chất được mua từ SIFSOF là 12 tháng kể từ ngày mua.

> Bảo hành không bao gồm:

Thiệt hại của sản phẩm do:
- Thiếu trách nhiệm
- Sửa đổi trái phép sản phẩm
- Thảm họa thiên nhiên
- Mất cắp hoặc mất mát sản phẩm

Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của e-mailinfo@sifsof.com hoặc bằng cách điện thoại+1 323 988 5889

Cảm ơn bạn cho doanh nghiệp của bạn

Thân thiện
SIFSOF "Sống Khỏe Mạnh, Hạnh Phúc". California 
ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ
0