Máy quét siêu âm đầu dò lồi

Máy quét siêu âm lồi

Siêu âm lồi cầu là một thiết bị có khả năng phát hiện và đo lưu lượng máu. Siêu âm lồi phụ thuộc vào hiệu ứng Doppler, sự thay đổi tần số của sóng ở đây do chuyển động của vật phản xạ, tế bào hồng cầu. thiết bị của anh ấy mô tả biên độ hoặc công suất của tín hiệu Doppler chứ không phải là sự thay đổi tần số. Điều này cho phép phát hiện phạm vi dịch chuyển Doppler lớn hơn và do đó hình dung tốt hơn về các tàu nhỏ, nhưng phải trả giá bằng thông tin về phương hướng và vận tốc. Đầu dò Convex Doppler màu mô tả lưu lượng máu trong một vùng và được sử dụng làm hướng dẫn cho vị trí của cổng Doppler xung để phân tích chi tiết hơn tại một vị trí cụ thể.

Siêu âm lồi có nhiều ứng dụng, chẳng hạn như phát hiện và đo lưu lượng máu đến chân bị giảm hoặc tắc nghẽn. Đầu tiên, đầu dò lồi được thực hiện để đánh giá các tàu nhanh chóng về các bất thường và hướng dẫn vị trí đặt Doppler xung để thu được thể tích mẫu để phân tích chi tiết vận tốc.

Hiện 1-8 kết quả 43

Di chuyển về đầu trang