Máy đo đường huyết qua đám mây thông minh SIFGLUCO-8.1 Máy đo đường huyết Bluetooth
28 Tháng Năm, 2016
NFC-BLTActivity-Tracker-SIFIT-9.1
Vòng đeo tay cảm biến Bluetooth 3D Máy đo bước đi Vòng đeo tay thông minh SIFIT-9.1
30 Tháng Năm, 2016
Hiển thị tất cả

Máy đo đường huyết thông minh SIFHEALTH-1.3 Máy đo đường huyết GPRS

89$

Máy đo đường huyết thông minh gửi dữ liệu qua GPRS, dễ sử dụng cho người cao tuổi

Mô tả

Máy đo đường huyết thông minh SIFHEALTH-1.3 Máy đo đường huyết GPRS

SIFHEALTH-1.3-2Máy đo đường huyết SIFHEALTH-1.3 GSM-1

ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ
0