, , , ,

Máy đo đường huyết thông minh SIFHEALTH-1.3 Máy đo đường huyết GPRS

$89

Máy đo đường huyết thông minh gửi dữ liệu qua GPRS, dễ sử dụng cho người cao tuổi

Máy đo đường huyết thông minh SIFHEALTH-1.3 Máy đo đường huyết GPRS

SIFHEALTH-1.3-2Máy đo đường huyết SIFHEALTH-1.3 GSM-1

Tập tin đính kèm

Tải về(KB 164)
Di chuyển về đầu trang